HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Radyasyon・Mga dokumento tungkol sa materyales ng radyoaktibo

「Radyasyon・Mga materyales ng Radyoaktibo Q & A」


 Isinulat ni Professor Takamura ng Unibersidad ng Nagasaki(Fukushima Prefecture Radiation Risk Adviser) ang booklet.
 Sa booklet na ito ay naka sulat ang mga katanungan at kasagutan tungkol sa radyasyon, mga pangunahing kaalaman tungkol sa materyales ng radyoaktibo, pagkakalantad sa radyasyon at kung ano ang epekto nito sa kalusugan at ang pagkakalantad sa radyasyon at ang koneksyon nito sa thyroid.

 ※Ito ay may edisyon sa wikang Hapon at Ingles ngunit wala pong edisyon sa Tagalog.

 「Radyasyon・Mga materyales ng Radyoaktibo Q & A」(Hapon/にほんご)
  http://www.worldvillage.org/jishin/data/pd_j_qanda2.pdf

 「Radyasyon・Mga materyales ng Radyoaktibo Q & A」(Ingles/English)
  http://www.worldvillage.org/jishin/data/pd_e_qanda2.pdf

「Pag-usapan natin ang tungkol sa radyasyon」


 Ang booklet ay gawa ng Kyoto College of Medical Science na ang hangad ay maihatid ang mga pangunahing bagay tungkol sa radyasyon.

 ※Ito ay may edisyon sa wikang Hapon at Ingles ngunit wala pong edisyon sa Tagalog.

 「Pag-usapan natin ang tungkol sa radyasyon」(Hapon/にほんご)
  http://www.worldvillage.org/jishin/data/kyoto_j_01.pdf

 「Pag-usapan natin ang tungkol sa radyasyon」(Ingles/English)
  http://www.worldvillage.org/jishin/data/kyoto_e_01.pdf「Kami, tayong lahat upang pag-isipan ang tungkol sa radyasyon 」komiks edisyon

 Ang Kyoto College of Medical Science ay gumawa ng komiks para sa radyasyon na ang ginawang basehan ay ang isang eskwelahan sa junior high school sa Fukushima kung saan gumawa ng aksyon napag-aralan ang radyasyon.

 ※Ito ay may edisyon sa wikang Hapon at Ingles ngunit wala pong edisyon sa Tagalog.

 Mangá prático 「Vamos Pensar Sobre à Radiação」(Japonês)
  http://www.worldvillage.org/jishin/data/kyoto_j_02.pdf

 Mangá prático 「Vamos Pensar Sobre à Radiação」(Inglês/English)
  http://www.worldvillage.org/jishin/data/kyoto_e_02.pdf

To the top of a page