HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Fukushima NOW

 Sa Fukushima International Association magbuhat ng maganap ang malakas na lindol at ang aksidenteng sa Daiichi Tokyo Nuclear Power Plant hanggang ngayong taon, buwan ng Marso sa limang taong nakalipas ang pampublikong magasin Gyro ay naglunsad ng magasin para sa pagbawi「Magka-isa Fukushima」na naiprinta sa iba’t ibang wika na umabot hanggang ika dalawampu’t limang beses. Na ang nilalaman ay tungkol sa pagbabawi. panunumbalik at ang mga aktibidadis na isinasagawa ng Fukushima International Association at ibang mga organisayon upang ipahayag sa lahat sa loob at labas ng bansa.

 Simula ngayong taon ang 「Fukushima NOW」ang maghahatid ng tinig ng mga dayuhang naninirahan dito sa Fukushima at kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng Prepektura ng Fukushima.

Fukushima NOW Vol.12
■Voices from Fukushima
Sa pamamagitan ng Tono Washi ay pasiglain ang Fukushima Sylvia Gallagher (Galing ng New Zealand・Wellington at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Iwaki)
■Scenes of Fukushima
・Yoga sa wikang Intsik (Lunsod ng Aizu-Wakamatsu)
・Rwanda Photo Exhibition sa lunsod ng Fukushima
・Klase ng wikang Hapon Bagong Taong party sa
lunsod ng Fukushima
Impormasyon para sa pag susumikap makabangon buhat sa “Fukushima Restoration Station” iba’t ibang wika 


Hapon  Ingles  Intsik  Portuges  Koreano

Fukushima NOW Vol.11
■Voices from Fukushima
Pansinin ang pagkakaiba ng loob ng kulay abo
Miss Heesook Yang (ipinanganak sa Korea・ kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima)
■Scenes of Fukushima
・Tawagin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng African Drum (lunsod ng Fukushima)
・Emergency Drill, paghahanda para sa Olympic (Nihonmatsu)
・Pandaigdigang pagpapalitan at araw ng paligsahan sa lunsod ng Tamura
Impormasyon para sa pag susumikap makabangon buhat sa “Fukushima Restoration Station” iba’t ibang wika 


Hapon  Ingles  Intsik  Vietnamese  Portuges  Koreano

Fukushima NOW Vol.10
■Voices from Fukushima
Si Mr. Steve Terada para ipahayag sa buong mundo ang kalagayan ng pag babagong naganap sa Fukushima(ipinanganak sa Hawaii Honolulu・kasalukuyang naninirahan sa Fukushima)
■Scenes of Fukushima
・Aktibong pagsali ng mga banyagang mamamayan(lunsod ng Fukushima)
・Magkakaroon ng ebento para panatilihin at pahalagahan ang mga lokal na ari-arian(lunsod ng Aizu-wakamatsu)
・Karanasan sa pag gawa ng soba(Lunsod ng Iwaki)
■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Hapon  Ingles  Intsik  Vietnamese  Portuges  Koreano

Fukushima NOW Vol.9
■Pangunahing artikulo
〇Voices from Fukushima
・Mr. Simon Essler (Bansang Alemanya).
〇Scenes of Fukushima
・Pagbisita sa lugar na sakop ng sakuna ng Palestinian Authority Workers
・Mapalalim ang pang-unawa tungkol sa sariling Roots(pinanggalingan)
・Dalawang oras na trip sa buong mundo! Ang susunod na destinasyon ay England!
〇Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima
Restoration Station」
〇Impormasyon buhat sa FIA

Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano

Fukushima NOW Vol.8
■Pangunahing artikulo
〇Voices from Fukushima
・Lilian Takahashi (kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Soma).
〇Scenes of Fukushima
・Boluntaryang aktibidad ng Ingles na mga guro

・Magsasakang Trainee tungo sa kanyang pangarap
・Ang gusto kong Fukushima
・Ipahayad sa buong mundo ang aking Fukushima
・Sumali ako sa emergency drill
・Progreso ng mga dayuhang naninirahan sa prepektura ng
fukushima.

〇Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima
Restoration Station」
〇Impormasyon buhat sa FIA

Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.7
■Pangunahing artikulo
〇Voices from Fukushima
・Naomi Oyai (nakatira sa lunsod ng Fukushima).
〇Scenes of Fukushima
・Ginanap ang malupit na labanan ng「Japan America Softball match」sa Azuma Stadium bilang paunang laro para sa nalalapit na Tokyo Olympic
・Pagsasanay ng kabataan ng Amerika sa Tradisyonal na Kultura ng Aizu.
          ・Ang pag gawa ng ponderosa cake sa wikang Ingles! 
           Fukushima
          〇Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima
           Restoration Station」
          〇Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.6
■Pangunahing artikulo
〇Voices from Fukushima
・Francis Amimo Akoti (galing ng Kenya at kasalukuyang naninirahan sa Nihonmatsu).
・Yabaka Tiranun (galing Thailand at kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima)
〇Scenes of Fukushima
・Pagpapakilala ng Kultura ng Intsik sa pamamagitan ng pambahay na lutong pagkain
・Sa wakas ay nagawa na rin ang sake na inumpisan sa pagtatanim ng palay.
          ・Mapag-alaman sa pamamagitan ng karanasan ang ka salukuyang kalagayan ng 
           Fukushima
          〇Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima
           Restoration Station」
          〇Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.5
■Pangunahing artikulo
〇Voices from Fukushima
・Phan Van Thanh ( galing Vietnam at kasalukuyang
naninirahan sa Aizuwakamatsu)
・Jennifer Bishop ( naninirahan sa lunsod ng
Date, galing Amerika)
〇Scenes of Fukushima
・Ang・Feista sa Iizaka
・Ang「England Garden 」sa lunsod ng Motomiya ay nag open
          ・Ang Junior High School Student ng Malaysia ay
pumunta sa Nakajima Village
           Fukushima
          〇Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima
           Restoration Station」
          〇Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano

Fukushima NOW Vol.4

■Pangunahing artikulo
Voices from Fukushima
・Sonia Naomi Arai (galing Brazil, kasalukuyang naninirahan sa Aizu-Wakamatsu)
・Christina Iwasawa (mula Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Shirakawa)
Scenes of Fukushima
・Magkaroon ng kaalaman tungkol sa kalagayan ng Fukushima ngayon
 sa pamamagitan ng karanasan sa Commutan Fukushima
・Palitang Kultura sa Vietnam, Banyagang pag-aaral ng estudyante
・Bon Dance Amerikano ang nagsayaw na ang angkan ay Fukushima
・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration           Station」
           Impormasyon buhat sa FIA

Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.3

■Pangunahing artikulo
Voices from Fukushima
 ・Josefina Kudo (galing Filipina na naninirahan sa lunsod ng Koreyama)
 ・Mercedes Clewis(galing Amerika at nakatira sa lunsod ng Fukushima)
Scenes of Fukushima
 ・Ang pag tanggap sa Central and South America Immigrant Children
 ・Nag sagawa ng PR sa facebook ang Fukushima para sa Thailand
 ・Pag-aaral ng mga importanteng salita sa oras ng kagipitan sa wikang Hapon
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
           Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.2
Lathala para sa buwan ng Nobyembre taong 2016

■Pangunahing artikulo
Voices from Fukushima
 ・Zoe Vincent
 ・Ben Sreynich
Scenes of Fukushima
 ・Pag tanggap ng JICA sa mga trainees para mag training「para sa promosyon ng opisina ng mga may kapansanan sa katawan sa pamamagitan ng sports」
 ・China Rakuyo City Gunseigeijutsudan「Interchange Concert ng mamamayan ng Fukushima」
 ・Lecture ng wikang Hapon na malaki ang maitutulong para sa mga dayunan
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
           Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano
Fukushima NOW Vol.1
Publikasyon ay sa buwan ng Agosto taong 2016

■Pangunahing artikulo
Voices from Fukushima
 ・Tatsuho Sai
 ・Pahmi Ismail
Scenes of Fukushima
 ・Estudyante ng India para sa pagsisiyasat ng lunsod ng Iwaki
 ・Aizu-Wakamatsu International Association 20th Anniversary
 ・JET Program ang bagong mga dayuhan assistant language teacher ay dumating
 ・Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」
Impormasyon buhat sa FIA
Hapon  Ingles  Intsik  Tagalog  Portuge  Koreano

To the top of a page