HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Archive ng pakiki-panayam sa mga dayuhan

 Sa「Magka-isa Fukushima」ang 「Tinig ng mga dayuhang namumuhay dito sa Fukushima」at ang 「mga pag-tulong ng mga dayuhang naninirahan dito sa Fukushima」na pinagsamang artikulo ay isinusulat para ipinakikilala dito.
 ※Ang pangalan at tirahan ng taong nakatala ang siyang nakasulat sa panahon ng pakikipanayam.

Tagalog Hapon Ingles Intsik Portuges Koreano

Steve Terada (ipinanganak sa Hawaii Honolulu・kasalukuyang naninirahan sa Fukushima) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano Vietnamese
Simon Essler (Bansang Alemanya) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lilian Takahashi (kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Soma). Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Naomi Oya(nakatira sa lunsod ng Fukushima) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Yabaka Tiranun (galing Thailand at kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2018 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Francis Amimo Akoti (galing ng Kenya at kasalukuyang naninirahan sa Nihonmatsu/Taon 2018 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Jennifer Bishop ( naninirahan sa lunsod ng Date, galing Amerika)/Taon 2017 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Phan Van Thanh ( galing Vietnam at kasalukuyang naninirahan sa Aizuwakamatsu/Taon 2017 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Christina Iwasawa (mula Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Shirakawa /Taon 2017 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sonia Naomi Arai (galing Brazil,kasalukuyang naninirahan sa Aizu-Wakamatsu/Taon 2017 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mercedes Clewis(galing Amerika at nakatira sa lunsod ng Fukushima) /Taon 2017 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Josefina Kudo (galing Filipina na naninirahan sa lunsod ng Koreyama/Taon 2017 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ben Sreynich (galing Cambodia na kasakukuyang naninirahan sa Fukushima /Taon 2016 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Zoe Vincent (galing Ingles at kasalukuyang nakatira sa Fukashima)/Taon 2016 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Pahmi Ismail (galing Indonesia・kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Fukushima /Taon 2016 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mrs. Tatsuho Sai (Tsina・kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Fukushima/Taon 2016 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Katherine Goto (Nang maganap ang sakuna ay nakatira sa Fukushima, ngayon ay sa Osaka naninirahan. Mula Pilipinas/Taon 2016 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Reiko Tetsuka (kasalukuyang naninirahan sa fukushima. Mula Tsina/Taon 2016 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Alison Lam (Galing Australia,naninirahan ngayon sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mudathir Bakhit (Galing Sudan, naninirahan ngayon sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Li Liyan (galing Tsina at kasalukuyang nakatira sa Koriyama/Taon 2015 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Reika Goto (nakatira sa lunsod ng Fukushima, galing Intsik/Taon 2015 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Faisal Budi Armansyah (nakatira sa lungsod ng Fukushima, galing Indonesia/Taon 2015 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Maricel Sasaki (galing Pilipinas, nakatira sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mirasol Suzuki (Pilipina na sakalukuyang nakatira sa Iwaki/Taon 2015 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ketsu Go ( Mongolian at kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Fukushima)/Taon 2015 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Thapa Binita (galing Nepal at kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2015 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Karuka Nancy Sachi (ipinanganak sa Brasil na kasalukuyang naninirahan sa Aizuwakamatsu/Taon 2014 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Saibuyan Odobayaru (Ipinanganak sa Mongol na ngayon ay nakatira sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sawagami Chan (Ipinanganak sa Vietnam at kasalukuyang nakatira sa lunsod ng Koriyama/Taon 2014 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Baz Muhammad (kasalukuyang nakatira dito sa Fukushima galing Pakistan/Taon 2014 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Emma Wilson(kasalukuyang nakatira sa bayan ng Kawamata galing England/Taon 2014 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
William Patrick Timms(kasalukuyang nakatira sa bayan ng Yamatsuri, galing sa England/Taon 2014 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Williakiston Rekrit (galing Thailand na kasalukuyang naninirahan sa Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Mitani Maria (isang Pilipina na kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Won Chang Sob (isang Koreano na kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Corazon Lason Noriko (Filipina na nakatira sa Lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Rei Washio (Ipinanganak sa Tsina, babae. Nakatira ngayon sa Lunsod ng Koriyama/Taon 2014 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Bat-erdene Lkham-Yanjin(Ipinanganak sa Mongolia, babae, nakatira ngayon sa lunsod ng Fukushima/Taon 2014 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Juliet Tanno(Ipinanganak sa Pilipinas, babae at nakatira ngayon sa lunsod ng Iwaki/Taon 2014 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Panita Terada (Mula sa Thailand, naninirahan sa Koriyama/Taon 2013 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Lyn Okura(mula sa Pilipinas,naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Min Shinyan (mula sa Tsina,naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Keiko Kono (Mula sa Tsina, naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Naoki Honda (mula sa Pilipinas, naninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lu Ho (Pinanganak sa Tsina, nninirahan sa Fukushima/Taon 2013 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Rei Shiga (mula sa Tsina,Babae nakatira sa Okuma at ng dahil sa lindol ay ngayon nakatira sa Aizu-Wakamatsu City/Taon 2013 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ammy Kawamura (mula sa Amerika, babae , Fukushima City/Taon 2013 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Adam Velin (mula sa Canada,lalake,Fukushima City/Taon 2013 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Cho Yonhi (mula sa Korea ,Lunsod ng Koriyama/Taon 2013 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Chamila Larunatilake (lalake mula sa Sri-Lanka, naninirahan sa Aizu-Wakamatsu City/Taon 2013 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Tameria Brent(Iwaki City/Taon 2013 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Jyao Yuihao(mula sa Tsina,naninirahan sa bayan ng Fukushima/Taon 2013 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Jayne Nakata(babae pasamnatalang naniirahan sa Iwaki mula sa New Zealand/Taon 2013 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Jaled Roger (mula sa Amerika,nakatira sa lungsod ng Sukagawa/Taon 2012 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Kazumi Inomata (mula sa Bansa ng Vietnam ng Aizu Misato Machi/Taon 2012 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
V.V. Eri Kanno(mula sa Paraguay,Argentina.lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Benjamas Sasa (mula sa bansa ng Thailand,lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Scott Aalgaard(Canada/Taon 2012 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Roun Socheata (mula sa Cambodia,taga Koriyama/Taon 2012 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Shiahid Sato (mula sa Pakistan,taga Timog bayan ng Soma/Taon 2012 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sato Warapoon(mula sa Thailand babae,lungsod ng Koriyama/Taon 2012 buwan ng Agosto) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ayako Harada (mula sa bansa ng Brazil ,babae ,lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Kathryn Goto (mula sa Pilipinas ,Lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles 
Tagalog Portuges 
Yamamoto Mika (mula sa Korea/Taon 2012 buwan ng Hulyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges 
Mark Smith (mula sa Ingglatera na naninirahan sa bayan ng Tomioka/Taon 2012 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Hideko Hattori(mula sa Tsina,naninirahan sa bayan ng Nihonmatsu/Taon 2012 buwan ng Hunyo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Seo Su Yeon(mula sa Korea naninirahan sa Fukushima City/Taon 2012 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Renni Hoshi(Mula sa Indonesia ,naninirahan sa lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Mayo) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Tran Doan Dung (naninirahan sa lungsod ng Fukushima,mula sa Vietnam/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Garal Ahamad (mula sa Ehipto, Fukushima city/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ishida Cecília (babae mula sa Brazil ,lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Shirosaka Ai(Wang Hong Wei) (mula Tsina,babae Sukugawa/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Moriai Passada (mula sa Thailand babae,lungsod ng Koriyama/Taon 2012 buwan ng Abril) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sean Mahoney (mula sa bansa ng Canada,laalake lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Sampei Sumie (mula Tsina, babae sa bayan ng Namie)/Taon 2012 buwan ng Marso) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Ahmed Galal (mula sa Ehipto lalake, lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lise Nagata (mula sa Tonga, babae, lungsod ng Iwaki/Taon 2012 buwan ng Pebrero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Lopez Ken (mula sa Pilipinas, lalake, lungsod ng Fukushima/Taon 2012 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Suh Kyungmi (mula Amerika,babae,lungsod ng Iwaki/Taon 2012 buwan ng Enero) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Masami Kanno (Nihonmatsu mula Pilipinas/Taon 2011 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Zhang Qun(Fukushima mula Tsina/Taon 2011 buwan ng Disyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Chintaka Kumalla (mula Sri Lanka, lalake Koriyama City/Taon 2011 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Zhu Yun Fei (mula Tsina, lalake Fukushima City/Taon 2011 buwan ng Nobyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Yuna Choi (babae mula Korea,Fukushima City/Taon 2011 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Euripa Aparecida Ojima(babae mula Brazil ng Fukushima City/Taon 2011 buwan ng Oktubre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Andrew Chapman (Aizuwakamtsu City, Amerikano/Taon 2011 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano
Liliana Takahashi (Motomiya City, Mehiko/Taon 2011 buwan ng Setyembre) Hapon Ingles Intsik
Tagalog Portuges Koreano

To the top of a page