HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Paggabay sa pang emergency kalamidad na card (SOS card)


Hapon/にほんご   Madaling Hapon/やさしい にほんご   Ingles/English
Intsik/中文   Portuges/Português   Koreano/한국어

 Ginawa ng Fukushima International Association ang (SOS card) na ito upang makapagbigay ng impormasyon sa mga dayuhan tuwing may kalamidad kung saan sila lilikas at maunawaan ang sitwasyon tuwing may kalalmidad.
 Ang card ay nakasulat sa ibat ibang lingguwahe tulad ng salitang Hapon,Ingles,Tsina,para sa mga mensahe ukol sa lindol,tsunami,baha,at telepono kung may aksidente o biglang pagkakasakit (110 no. At 119 no.)

 Mayroon din itong tulong para sa mga banyaga na hihingi ng konsultasyon sa kanilang sariling wika tulad ng (Hapon,Ingles,Tsina,koriyano,Tagalog,Portuges)na inihanda ng Fukushima International Association.

 Maari mo rin idownload an PDF data.Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang

 ※Bilang karagdagan maari itong ilagay sa ibat ibang dibisyon ng munisipal sa Fukushima Prefecture upamg madaling matunghayan ng mga residente.

 At para sa mga nais ng lingguwaheng Ingles at Tsina maaring tumawag sa Fukushima Internationa Ass. At para sa mga salitang Koriyano,Tagalog,Portuges tuwing ika 1,2,3 Miyerkoles ng Buwan at sa oras na ala una ng hapon hanggang ala sinko sa teleponong 024-524-1316.


SOS cards 1

 PDF(827KB)
SOS cards 2

 PDF(783KB)
SOS cards 3

 PDF(830KB)
SOS cards 4

 PDF(1009KB)

To the top of a page