HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Paghahanda sa mga natural na kalamidad


Hapon/にほんご  Madaling Hapon/やさしい にほんご  Ingles/English
Intsik/中文  Portuges/Português  Koreano/한국어

Ano nga ba ang dapat gawin kapag may nangyaring kalamidad tulad ng lindol?
Mga impormasyon na dapat malaman para sa paghahanda sa mga natural na kalamidad.
Pag-aaral tungkol sa Natural Disaster (National Research Institute for Earth Science and Disaster)
Naglalahad ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa natural na kalamidad at ang pag-agap nito.
Hapon/にほんご 防災基礎講座
Ingles/English National Resarch Institute for Earth Science and Disaster
Fire and Disaster Management Agency Manual para sa Disaster Prevention
Nagpapakilala ng mga dapat na malaman at kung paano harapin ang mga iba’t ibang sitwasyon sa panahon ng lindol.
 Hapon/にほんご 消防庁 防災マニュアル -震災対策啓発資料-
 Ingles/English Important Information on countermeasures against earthquake disasters
Pagbibigay-payo kung paano pangalagaan ang sarili sa panahon ng lindol. (Sendai International Association)
Nagpapakilala ng mga natutunang bagay mula sa nakaraang Great East Japan Earthquake at kung anung mga bagay ang maaring paghandaan sa pagdating ng lindol.
 Hapon/にほんご 地震から身を守るためのアドバイス
 Ingles/English Advice for Protecting Yourself
 Intsik/中文 关于发生地震时如何做好自我保护的建议
 Korean/한국어 지진으로부터 자기자신을 보호하기 위한 어드바이스
Video Clip 「Pangalagaan natin ang ating sarili sa panahon ng kalamidad」 (Japan Meteorological Agency)
Video Clip ng paraan kung paano alagaan ang sarili sa panahon ng kalamidad.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.
Video Clip 「May lindol! Ano ang gagawin mo?」 (Sendai International Association)
Video Clip na ginawa ng Sendai International Association. Naglalahad sa iba’t ibang lengguwahe tungkol sa kung paano maging handa sa lindol at kung ano ang maaring gawin kapag dumating ang kalamidad.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.
Video Clip 「Ano ang gagawin mo? Alamin ang istraktura at proseso ng Emergency Earthquake News Update」 (Japan Meteorological Agency)
Video Clip tungkol sa Emergency Earthquake News Update na ginawa ng Japan Meteorological Agency
 ・Hapon/にほんご Subtitle sa Hapon Non-subtitle
 ・Ingles/English   Subtitle sa Ingles
 ・Intsik/中文   Subtitle sa Intsik
 ・Korean/한국어  Subtitle sa Korean
Tindi ng pagyanig ng Lindol (Council of Local Authorities for International Relations)
Naglalahad tungkol sa lindol sa kategorya ng Multilingual Living Information 「Sa panahon ng pangangailangan at kalamidad」.
 Emergencies/Disasters  ※Parehong nilalaman na naisalin sa 12 lengguwahe.
Paglikas/listahan ng mga kagamitang kakailanganin/listahan ng mga kagamitang kailangang iimbak (Council of Local Authorities for International Relations)
Naglalahad tungkol sa pag-agap ng natural na kalamidad sa kategorya ng Multilingual Living Information 「Sa panahon ng pangangailangan at kalamidad」.
 ・「Sa panahon ng pangangailangan at kalamidad」 Panahon ng Natural na Kalamidad /Paglisan
 ・「Sa panahon ng pangangailangan at kalamidad」 Panahon ng Natural na Kalamidad /Listahan ng mga bagay na bitbit sa panahon ng kagipitan
 ・「Sa panahon ng pangangailangan at kalamidad」 Panahon ng Natural na Kalamidad /Listahan ng mga nakalaang gamit
 ※Parehong nilalaman na naisalin sa 12 lengguwahe.
Message Box at Voice Message Box pangkalamidad
 Naglaan ang bawat kompanya ng telepono at cellphone ng isang serbisyo (Message Box at Voice Message Box pangkalamidad) upang malaman ang kaligtasan ng isang tao sapanahon ng kalamidad.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.
Mga salitang Japanese na nais nating malaman sa panahon ng kalamidad
 Halos lahat ng balita kapag may naganap na kalamidad ay nasa Japanese. Kung kayat ugaliin natin makinig at unawain ang mga madadaling salitang Japanese araw-araw.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.
Pamphlet tungkol sa Disaster Prevention na naisalin sa iba’t ibang wika 「Para maging handa sa malaking lindol」
 Pamphlet sa Disaster Prevention na naglalahad kung ano ang nararapat na gawin kapag may nangyaring lindol.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.
Voice Guide sa Disaster Prevention na naisalin sa iba’t ibang Wika
 Audio File ng 「Fukushima Worldvillage」isang radyo programa ng Fukushima International Association na ipinahayag ng Fukushima FM noong 2007.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.
Kard para sa panahon ng pangangailangan at kalamidad (SOS Card)
 「Kard para sa panahon ng pangangailangan at kalamidad (SOS Card)」 upang mapadali ang paglikas ng mga Foreigners na nakaunawa ng Sitwasyon.
Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.

To the top of a page