HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention


Impormasyon tungkol sa Lagay ng Panahon


Hapon/にほんご  Madaling Hapon/やさしい にほんご  Ingles/English
Intsik/中文  Portuges/Português  Koreano/한국어

   
 Ang Japan Meteorological Agency ay nagbibigay ng mga napapanahong balita tungkol sa panahon tulad ng lindol, tsunami, mga babala at payo, bagyo at iba pa.
Impormasyon tungkol sa Lindol (Impormasyon sa lindol sa iba’t ibang lugar)
Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa naganap na lindol.
Hapon/にほんご 地震情報
Ingles/English Earthquake Information
・Meteorological Agency,paalala 「Tungkol sa pag kakaroon ng impormasyon sa iba’t-ibang kawikaan para sa biglaang paglindol」
 Hapon/にほんご  Ingle/English  Intsik/中文
 Tagalog  Portuges/Português  Koreano/한국어
Impormasyon tungkol sa Tsunami
Nagbibigay ng mga babala at payo tungkol sa tsunami.
Hapon/にほんご 大津波警報・津波警報・津波注意報
Ingles/English Tsunami Warnings/Advisories
Mga babala at payo sa Lagay ng Panahon
Nagbibigay ng impormasyon kapag may nangyaring kalamidad.
Hapon/にほんご 気象警報・注意報
Ingles/English Weather Warnings/Advisores
Impormasyon tungkol sa Bagyo
Nagbibigay impormasyon tungkol sa bagyo tulad ng lakas at daloy nito.
Hapon/にほんご 台風情報
Ingles/English Tropical Cyclone Information
 Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa panahon, mangyaring tingnan ang sumusunod na URL (Japan Meteorological Agency Homepage)
Hapon/にほんご 気象庁ホームページ
Ingles/English Japan Meteorological Agency Website

To the top of a page