CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA

Thông qua Fukushima NOW chúng tôi đưa đến cho độc giả những thông tin về công cuộc tái thiết cũng như những hoạt động giao lưu quốc tế, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và tiếng nói của công dân nước ngoài sinh sống tại Fukushima.

Vol.13(Phát hành tháng 8 năm 2020)

■Voice from Fukushima

Chị Estiner Katengeza, nhà nghiên cứu về tia phóng xạ và môi trường
(Xuất thân ở Blantyre Malawi hiện tại sống ở TP Minami Soma)

■Scenes of Fukushima

  • ・Cuộc thi Board Game lần 2 (TP Fukushima)

■“Trạm tái thiết Fukushima” Thông tin đa ngôn ngữ về tình hình phục hồi.

Vol.11(Phát hành tháng 11 năm2019)

■Voice from Fukushima

NHẬN THỨC TÍNH ĐA DẠNG TỪ “GAM MÀU XÁM”
Bà Hee Sook Yang (Xuất thân Seoul HQ, hiện đang sống ở Fukushima)

■Scenes of Fukushima

  • ・KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG QUA TRỐNG CHÂU PHI (TP Fukushima)
  • ・Báo cáo nhân viên giao lưu quốc tế Huấn luyện khẩn cấp hướng tới Olympic (TP Nihonmatsu)
  • ・Giao lưu quốc tế qua Đại hội thể thao (TP Tamura)

■“Trạm tái thiết Fukushima” Thông tin đa ngôn ngữ về tình hình phục hồi.

Vol.10(Phát hành tháng 8 năm 2019)

■Voice from Fukushima

Công bố sự phục hồi của Fukushima . Ông Steve Terada
(Xuất thân từ Honolulu Hawaii hiện đang sống tại TP Fukushima)

■Scenes of Fukushima

  • ・Công dân nước ngoài tại lễ hội Hizuna Matsuri (TP Fukushima)
  • ・Sự kiện quảng bá tài nguyên địa phương (Aizu Wakamatsu)
  • ・Trải nghiệm làm mỳ Soba (Tp Iwaki)

■“Trạm tái thiết Fukushima” Thông tin đa ngôn ngữ về tình hình phục hồi.

Các số đã phát hành

Các số "Ganbaro Fukushima"

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.