CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA

  1. HOME
  2. CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA
  3. Lưu trữ các cuộc phỏng vấn với người nước ngoài

Tổng hợp các bài phỏng vấn cư dân nước ngoài trong loạt bài tái thiết sau thảm hoạ Gyro "Gambaro Fukushima"và "Fukushima NOW".

No. TÊN Xuất thân Nơi sống Ngày phát hành
102 Chị Estiner Katengeza Xuất thân ở Blantyre Malawi Hiện tại sống ở TP Minami Soma Phát hành tháng 6 năm 2020
101 Bà Hee Sook Yang Xuất thân Seoul HQ Hiện đang sống ở Fukushima Phát hành tháng 11 năm 2019
100 Ông Steve Terada Xuất thân từ Honolulu Hawaii Hiện đang sống ở Tp Fukushima Phát hành tháng 8 năm 2019
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.