CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA

  1. HOME
  2. CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA
  3. Lưu trữ các cuộc phỏng vấn với người nước ngoài

Tổng hợp các bài phỏng vấn cư dân nước ngoài trong loạt bài tái thiết sau thảm hoạ Gyro "Gambaro Fukushima"và "Fukushima NOW".

No. TÊN Xuất thân Nơi sống Ngày phát hành
105 Ông Jo Seni Xuất thân Thượng Hải- Trung Quốc. Hiện sinh sống ở Mishimamachi Phát hành tháng 2 năm 2021
104 Chị Janet Pille Yamaki Xuất thân Manila Philippin Hiện sinh sống ở Fukushima Phát hành tháng 10 năm 2020
103 Chị Estiner Katengeza Xuất thân ở Blantyre Malawi Hiện tại sống ở TP Minami Soma Phát hành tháng 6 năm 2020
101 Bà Hee Sook Yang Xuất thân Seoul HQ Hiện đang sống ở Fukushima Phát hành tháng 11 năm 2019
100 Ông Steve Terada Xuất thân từ Honolulu Hawaii Hiện đang sống ở Tp Fukushima Phát hành tháng 8 năm 2019
(c)2024 Fukushima International Association. All right reserved.