CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA

  1. HOME
  2. CÔNG CUỘC TÁI THIẾT FUKUSHIMA
  3. Lưu trữ các cuộc phỏng vấn với người nước ngoài

Trong mục tái thiết sau thảm hoạ Gyro「Gambaro Fukushima và 「Fukushima NOW tổng hợp lại các cuộc phỏng vấn với công dân nước ngoài.
Thông tin nơi ở của người được phỏng vấn tại thời điểm phỏng vấn.

No. TÊN LINK
101 Bà Hee Sook Yang(Xuất thân Seoul HQ, hiện đang sống ở Fukushima) FukushimaNOW Vol.11
100 Ông Steve Terada(Xuất thân từ Honolulu Hawaii hiện đang sống tại TP Fukushima) FukushimaNOW Vol.10
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.