Làm thủ tục tại các cơ quan hành chính

  1. HOME
  2. Làm thủ tục tại các cơ quan hành chính

Thủ tục nhập cảnh, cư trú

1.Thẻ cư trú

(1) Thẻ cư trú

Làm thủ tục tại sân bay sau khi nhập cảnh
Đây là Chứng minh thư nhận dạng của người nước ngoài sống ở Nhật trong thời gian quá 3 tháng.
Thẻ này rất quan trọng giống như Hộ chiếu
Thẻ này rất cần thiết khi làm các thủ tục ở ngân hàng hoặc ở Uỷ ban nhân dân các cấp.
Người trên 16 tuổi luôn phải mang theo thẻ này bên mình

(2) Thay đổi thông tin trên thẻ cư trú (Tư cách lưu trú, Thời hạn lưu trú, Họ tên, Địa chỉ, Quốc tịch)

Làm thủ tục ở Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai hoặc Chi nhánh Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai ở Koriyama

Để làm thủ tục thay đổi thông tin phải chuẩn bị nhiều loại giấy tờ cần thiết.
Có thể gọi điện trước cho Trung tâm tư vấn để được hướng dẫn cụ thể.

2.Sau khi nhập cảnh, trước tiên phải đến làm các thủ tục tại cơ quan hành chính

Người nước ngoài có dự định lưu trú ở Nhật quá 3 tháng bắt buộc phải đến cơ quan hành chính các cấp phường, xã, thành phố để đăng ký cư trú và làm một số thủ tục khác.

(1) Đăng ký cư trú

Trong vòng 14 ngày sau khi chuyển nhà, hãy đến cơ quan hành chính xã, phường, quận, Thành phố khai báo thủ tục chuyển đến. Như vậy là đã hoàn tất việc đăng ký cư trú.

(2) Văn phòng Nội các "Thẻ My Number" (27 ngôn ngữ)

Những người đã đăng ký cư trú ở Nhật mỗi người sẽ có một mã số "My Number- mã số định danh cá nhân"
Đăng ký cư trú xong thì bạn sẽ có một mã số
Sau đó vài ngày, thông báo hướng dẫn làm thẻ My Number sẽ được gửi đến địa chỉ nhà bạn.
Hãy làm theo hướng dẫn để làm thẻ My Number

(3)Bảo hiểm Y tế công cộng

Những người đăng ký cư trú ở Nhật bắt buộc phải tham gia Bảo hiểm y tế công cộng.
Bạn sẽ nhận được Thẻ bảo hiểm khi tham gia Bảo hiểm y tế công cộng.
Tuy hàng tháng phải nộp tiền bảo hiểm nhưng khi đi viện chi phí sẽ được miễn giảm đáng kể.
Bảo hiểm y tế công cộng chia ra 3 loại cơ bản, bạn phải tham gia ít nhất 1 loại.

Bảo hiểm sức khoẻ Những người làm việc ở công ty lớn nhỏ đều phải tham gia.
Công ty sẽ làm các thủ tục tham gia bảo hiểm.
Hàng tháng, công ty sẽ trừ tiền bảo hiểm từ lương của bạn.
Hãy trao đổi với công ty bạn đang làm việc về việc tham gia bảo hiểm hay không.
Bảo hiểm sức khoẻ quốc dân Những người không nộp bảo hiểm ở công ty sẽ tham gia bảo hiểm này.
Sau khi đăng ký cư trú hãy làm thủ tục tại các cơ quan hành chính.
Bảo hiểm chăm sóc dài hạn Dành cho những người từ 75 tuổi trở lên
Sau khi đăng ký cư trú hãy làm thủ tục tham gia tại các cơ quan hành chính

(4) Hưu trí toàn dân

Tất cả những người đã đăng ký cư trú đều bắt buộc phải tham gia hưu trí toàn dân
Khi tham gia hưu trí toàn dân, mỗi người đều nhận được sổ lương hưu.
Tuy hàng tháng phải nộp tiền bảo hiểm nhưng khi về già đau ốm bệnh tật không lao động được thì sẽ nhận được một khoản chi trả cho sinh hoạt.
Trong trường hợp người nộp tiền hưu trí về nước thì sẽ được hoàn tiền một phần số tiền bảo hiểm đã nộp. (Chi trả 1 lần)

Hưu trí quốc dân (Hưu trí cơ bản) Tất cả những người đã đăng ký cư trú từ 20 đến 60 tuổi đều tham gia hưu trí này.
Sau khi đăng ký cư trú hãy làm thủ tục tham gia tại các cơ quan hành chính
Bảo hiểm hưu trí phúc lợi Ngoài hưu trí quốc dân thì những người đi làm tại các công ty tham gia bảo hiểm này.
Thủ tục tham gia do công ty phụ trách.
Phí bảo hiểm hàng tháng sẽ được công ty trừ vào tiền lương.
Hãy trao đổi với công ty bạn đang làm việc về việc tham gia bảo hiểm hay không.

(5) Trường học cho trẻ em

Ở Nhật bản, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là bắt buộc.
Trẻ em người nước ngoài có thể nhập học tuỳ theo nguyện vọng của từng trẻ.
Hãy hỏi thủ tục khi đăng ký cư trú tại Uỷ ban hành chính.

Ngoài ra, nếu bạn không hiểu hoặc gặp khó khăn gì, vui lòng trao đổi với chúng tôi.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima "Ban tư vấn cho công dân nước ngoài" (7 ngôn ngữ)

https://www.worldvillage.org/life/vi/consultation/consultation.html

Vui lòng tham khảo thêm ở đây!

(c)2024 Fukushima International Association. All right reserved.