CHUẨN BỊ PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ

  1. HOME
  2. CHUẨN BỊ PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ
  3. TIẾNG NHẬT KHI XẢY RA THẢM HOẠ

Khi xảy ra thảm hoạ, các thông tin đa ngôn ngữ không thể đáp ứng kịp thời được. Vì thế nếu học trước những từ hay dùng khi có thảm hoạ sẽ rất có ích cho bạn.
Ví dụ

Tiếng Nhật Phát âm Ý nghĩa
避難 Hinan Việc lánh nạn, chạy thoát
避難所 Hinanjo Nơi lánh nạn
地震 Jishin Động đất
余震 Yoshin Cơn dư chấn
津波 Tsunami Sóng thần
高台 Takadai Nơi cao ráo
台風 Taifu Bão
洪水 Kozui Ngập lụt
土砂崩れ Doshakuzure Sạt lở đất
竜巻 Tatsumaki Lốc xoáy
助けてください Tasukete kudasai Xin hãy giúp tôi, cứu tôi với !
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.