CHUẨN BỊ PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ

  1. HOME
  2. TRƯỚC KHI XẢY RA THẢM HOẠ
  3. KHI XẢY RA THẢM HOẠ

1

Khi xảy ra thảm hoạ lớn

  • Nguồn điện, nước, ga bị khoá và không sử dụng được các loại thiết bị điện, nước, ga.
  • Các tuyến đường, con đường bị chia cắt, hệ thống giao thông và lưu thông ngừng trệ.
  • Việc liên lạc qua điện thoại và internet trở nên khó khăn, không thể gọi điện cho gia đình người thân.
  • Các trường học và toà nhà công cộng trở thành điểm lánh nạn khẩn cấp.

2

Thu thập thông tin

Có thể thu thập thông tin chính xác qua Website, hoặc ti vi, hoặc các phần mềm ứng dụng của các cơ quan đa ngôn ngữ của chính phủ.

Thông tin khí tượng

An toàn với bản tin NHK thế giới

Cài đặt tin tức

Kỹ năng an toàn

3

Lánh nạn

Vừa đảm bảo an toàn khu vực sinh sống vừa tìm kiếm địa điểm lánh nạn. Nếu bạn không biết nơi lánh nạn thì hỏi người Nhật ở gần đấy.

4

Tìm cách liên hệ với người thân, bạn bè hay đại sứ quán.

Sử dụng dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai. Việc sử dụng điện thoại và internet trở nên khó khăn. Hãy sử dụng điện thoại công cộng.

Hotline lời nhắn lúc thiên tai 171 (âm thanh)
Bảng lời nhắn lúc thiên tai Web171 (văn bản)
KDDI(au) Dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai
Softbank Dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai bằng âm thanh/tin nhắn
Ymobile Dịch vụ lời nhắn lúc thiên tai

5

Xác nhận sự an toàn của gia đình và bạn bè

Có thể sử dụng website để xác nhận sự an toàn qua internet.

Ví dụ như: Google person finder

https://www.google.org/personfinder/japan?lang=vi

Tìm kiếm thông tin an toàn "J-anpi"

https://anpi.jp/top?lang=en&enc=0HRLN8bdkP2rJ-1RNhQ7QQ

6

Đăng ký cấp giấy chứng nhận thiệt hại.

Là giấy chứng nhận được cấp bởi uỷ ban thành phố hoặc các cơ quan nhà nước khi gặp thiên tai. Tuỳ từng trường hợp mà bạn có thể được miễn giảm tiền phí khi sử dụng giấy này.

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.