CHUẨN BỊ PHÒNG CHỐNG THẢM HOẠ

  1. HOME
  2. TRƯỚC KHI XẢY RA THẢM HOẠ
  3. TÌM HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Video đa ngôn ngữ về thiên tai 「Làm gì khi xảy ra động đất?」(Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai)

http://int.sentia-sendai.jp/blog/j/j-1650/

「Hãy bảo vệ bản thân khỏi thảm hoạ ~ Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những nội dung bạn cần biết ~」(Cục khí tượng)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/fukyu_portal/index.html

Những thông tin hữu ích về phòng chống thiên tai và khi xảy ra thảm hoạ(Uỷ ban giao lưu quốc tế Tokyo)

https://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html

Cẩm nang phòng chống thiên tai(Cục phòng cháy)

https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html

「Tự tin khi xảy ra động đất」(Trung tâm nghiên cứu phòng chống cháy nổ)

https://www.bousai-kensyu.com/knowhow/pamphlet01/

Sổ hướng dẫn phòng chống cháy nổ tỉnh Fukushima(Tỉnh Fukushima)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/sonafukunote.html

Trang web tỉnh Fukushima 「Chuẩn bị cho thảm hoạ(Tỉnh Fukushima)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/list692.html

Thông tin cuộc sống đa ngôn ngữ「Khi khẩn cấp, khi xảy ra thảm hoạ(Hiệp hội quốc tế hoá chính quyền địa phương)

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/p/index.html

Sổ tay cuộc sống, việc làm(Bộ tư pháp)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.