THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Sở cảnh sát tỉnh Fukushima phát hành ấn phẩm “Truyền thông An ninh mạng

2023.06.08

Sở cảnh sát tỉnh Fukushima đã phát hành ấn phẩm “Truyền thông An ninh mạng” dành cho người nước ngoài đang sinh sống trong tỉnh.
Mọi người hãy đọc tờ rơi đi kèm!
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.