THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Hãy theo dõi tài khoản Twitter nhé!

2023.01.05

Chúc mừng năm mới!!
Mọi người có biết tài khoản Twitter của Hiệp hội không? Chắc nhiều người chưa biết phải không ạ?
Từ trước đến giờ thì chúng tôi truyền tải thông tin chủ yếu qua Facebook, nhưng Twitter vẫn hoạt động bình thường nên mọi người đăng ký theo dõi nhé!
Tài khoản Twitter: https://twitter.com/fia_info
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.