THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Văn hoá Nhật bản: Setsubun và Mamemaki

2022.01.27

Setsubun có ý nghĩa là Tiết phân, chỉ những ngày trước khi chuyển giao sang mùa khác. Đặc biệt giữa mùa đông và mùa xuân thì gọi tên là Tiết phân.
Setsubun năm nay rơi vào ngày 03/02.
Vào ngày này, người ta hay ném đậu tương và hô to: “Phúc vào nhà, quỷ ở ngoài”. Việc ném đậu tương có ý nghĩa trừ tà khí, nghĩa là không cho quỷ dữ vào nhà, chỉ những phúc lành mới được đón nhận thôi.
Vào những ngày gần setsubun siêu thị hay bày bán nhiều đậu tương và có tặng kèm cả những mặt nạ hình quỷ dữ để đeo vào lúc ném đậu nữa.
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.