THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Đường dây nóng tư vấn li hôn cho người nước ngoài

2022.01.26

Hội luật sư Osaka tổ chức tư vấn li hôn cho người nước ngoài.
Bạn có thể được trao đổi nói chuyện với các nhà chuyên môn như Luật sư. Tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ. Đảm bảo bí mật tuyệt đối.
Thời gian: Thứ 7 ngày 19/2/2022
Từ 10:30 – 16:30
SĐT 06-6366-2021※Gọi trực tiếp hôm đó và không cần hẹn trước
Có thể tư vấn qua Zoom ※Cần phải đặt lịch hẹn trước.
Vui lòng tham khảo tờ rơi để biết thêm chi tiết như ngôn ngữ tư vấn.
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.