THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lớp học về lương hưu cho công dân có nguồn gốc từ nước ngoài.

2022.01.12

Hội giao lưu quốc tế Karumia tổ chức lớp học về lương hưu- Nenkin cho công dân có nguồn gốc từ nước ngoài.
Có phiên dịch ra các ngôn ngữ khác.
Thời gian: 13:30-15:00 ngày chủ nhật 23/01/2022
Địa điểm: Koriyama Chuo Kominkan (Koriyama-shi,Hayama 1 chome 8-4
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.