THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Tết là gì?

2021.12.17

Đối với người Nhật thì Tết là một sự kiện đặc biệt trong năm.
Từ ngày 1/1 đến 3/1 gọi là ngày “San-ga-nichi” từ ngày 1/1 đến 7/1 gọi là “Matsu-no-uchi”.
Vào dịp tết người Nhật thường hay ăn món Osechi và đi thăm đền.
Tết cũng là lúc mọi người cùng cầu mong một năm tới may mắn và khoẻ mạnh.
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.