THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Trang web hỗ trợ cho trẻ em có nguồn gốc người nước ngoài

2021.12.11

Chăm sóc và nuôi dạy trẻ em rất vất vả.
Có trang web đa ngôn ngữ cung cấp nhiều thông tin bổ ích liên quan đến giáo dục trẻ em.
Vui lòng tham khảo link dưới:
http://ecdsuishin.com/index.html

Bạn có thể truy cập bằng cách đọc mã QR từ tờ rơi.
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.