THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

“Lớp học buổi tối Motomiya” tuyển sinh học viên người nước ngoài.

2021.11.19

“Lớp học buổi tối Motomiya” đang mở lớp học trình độ trung học cơ sở.
Nội dung học theo nguyện vọng của học viên.
Trình độ cấp trung học cơ sở. Hoan nghênh người nước ngoài cùng tham gia.

Địa điểm: Chuo Kominkan, Tp Motomiya
Học phí: Hoàn toàn miễn phí
Thời gian:
- Chủ nhật thứ nhất và thứ ba trong tháng: 9:20〜11:30
- Thứ tư thứ nhất và thứ ba trong tháng:
Ca 1 từ 16:20〜18:30. Ca 2 từ 18:40〜20:50
Liên hệ: Ban thư ký “Lớp học buổi tối Motomiya”
  ANDO san ☎090-6228-7217 
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.