THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

Giao lưu trực tuyến cho nhân viên chăm sóc người nước ngoài.

2021.08.06

Cơ quan phúc lợi quốc tế sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến cho nhân viên và học viên ngành chăm sóc điều dưỡng người nước ngoài.
Buổi giao lưu tiến hành qua ZOOM.
Thời gian: Từ 18:30-20:00 ngày 9/9, 14/12, 20/1, 18/2.
Chi tiết tham khảo link dưới:
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=15804
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.