THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Thi viết luận bằng tiếng Nhật

2021.07.28

Hiệp hội Văn hoá quốc tế Kyoto đang nhận bài luận dự thi bằng tiếng Nhật với chủ đề “Kyoto trong tôi”. Giải lớn nhất là tiền thưởng 7vạn yên và giải phụ bằng quà lưu niệm.
Thời gian nhận bài đến 10/10/2021
Chi tiết:
https://kicainc.jp/
(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.