THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

Tư vấn miễn phí cho nhân viên điều dưỡng người nước ngoài.

2021.04.10

Hiệp hội phúc lợi quốc tế vừa thiết lập đường dây hỗ trợ tư vấn cho người nước ngoài đang làm việc trong ngành điều dưỡng/hộ lý. Có thể tư vấn bằng tiếng Việt. Hoàn toàn miễn phí.
☎ 0120-118-370(Thứ 2-3-5 từ 9:30~18:00 )
Vui lòng xem thêm ở tờ rơi!
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.