THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID19】TIÊM VACXIN PHÒNG DỊCH CORONA

2021.04.01

Từ tháng 4, những người trên 65 tuổi sẽ được tiêm vacxin phòng dịch Corona theo thứ tự. Miễn phí tiêm phòng. Chi tiết về thời gian và địa điểm tiêm phòng sẽ được chính quyền địa phương gửi đến nhà bạn.
Muốn biết thêm thông tin vui lòng hỏi chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống.
Nếu cần dịch vụ phiên dịch, hãy gọi điện đến Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima.
024-524-1316
https://www.worldvillage.org/life/vi/consultation/consultation.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.