THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lời hỏi thăm sau động đất và phòng chống thảm hoạ

2021.02.20

Hiện tại thì vẫn còn rất nhiều người đang xoay xở khắc phục hậu quả của trận động đất hôm 13/2 vừa qua. Chúng tôi muốn gửi lời thăm hỏi đến mọi người.
Nếu gặp bất cứ khó khăn nào, hãy gọi cho chúng tôi!
TEL 024-524-1316
https://www.worldvillage.org/life/vi/consultation/consultation.html

Ngoài ra, trên trang web của Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima có đăng tải nhiều thông tin về việc phòng chống thảm hoạ. Vui lòng tham khảo thêm!
https://www.worldvillage.org/life/tl/prepare/occur.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.