THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Nếu bạn thấy bất an về trận động đất vừa qua, hãy gọi cho chúng tôi!

2021.02.14

Nếu bạn thấy bất an về trận động đất vừa qua, hãy gọi cho chúng tôi!
Thời gian: Chủ nhật ngày 14/2 và Thứ 2 ngày 15/2 từ 9:00 đến 17:15
☎ 024-524-1316
E-mail ask@worldvillage.org
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.