THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Vừa xảy ra động đất lớn. Mọi người hãy bình tĩnh.

2022.03.17

Đêm qua đã xảy ra trận động đất lớn.
Tin tức bằng tiếng Việt được cập nhật trên NHK WORLD JAPAN và Cục khí tượng thuỷ văn.
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/
http://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
Sau trận này có thể xảy ra nhiều địa chấn nhẹ.
Mọi người hãy bình tĩnh và hành động kịp thời nhé!
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.