THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

Tuyển người tham gia giao lưu trực tuyến và giải thích về Kỹ năng đặc định.

2021.01.08

Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến giữa các Doanh nghiệp và Người lao động theo chế độ Tư cách đặc định. Buổi giao lưu sẽ diễn ra ở Tp Koriyama vào ngày 03/02.
Chi tiết vui lòng xem thêm ở web.
https://www.ssw.go.jp/vi/
E-mail:ssw_support@jtb.com
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.