THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima nghỉ Tết từ ngày 27/12~04/01.

2020.12.26

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima nghỉ Tết từ ngày 27/12~04/01.
Thứ 3 ngày 05/01 bắt đầu làm việc từ 08:30
Hãy tham khảo link dưới đây để biêt thêm về Ban tư vấn cho công dân nước ngoài.
https://www.worldvillage.org/life/consultation/consultation.html
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.