THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Lưu ý về 5 trường hợp dễ nhiễm virus corona

2020.12.04

Số lượng ca nhiễm virus corona đang tăng trở lại. Đặc biệt có 5 trường hợp dễ lây nhiễm. Hãy tham khảo tờ rơi này.
https://corona.go.jp/vi/toppage/pdf/vi.5situations.pdf

Tham khảo các thông tin khác ở web nay:
https://corona.go.jp/vi/
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.