THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】 Cập nhật thông tin số ca nhiễm virus tỉnh Fukushima

2020.12.03

Trang chủ của tỉnh Fukushima có cập nhật thông tin mới nhất về số lượng ca nhiễm virus corona.
Tiếng Nhật: https://fukushima-covid19.web.app/
Tiếng Nhật đơn giản: https://fukushima-covid19.web.app/ja-Hira
Tiếng Anh: https://fukushima-covid19.web.app/en/
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.