THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Bản tin tiếng Nhật đơn giản. 「NEWS WEB JAPAN」

2020.12.02

Trang tin tức thời sự bằng tiếng Nhật đơn giản dễ hiểu. Bản tin kèm ý nghĩa và cách đọc Kanji. Bạn có thể đọc được tin tức một cách dễ dàng và học thêm được nhiều từ mới nữa.
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.