THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Giao lưu trực tuyến dành cho các Điều dưỡng- Hộ lý người nước ngoài.

2020.11.24

Nghiệp đoàn phúc lợi quốc tế sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến dành cho người nước ngoài đang làm việc trong ngành Điều dưỡng/hộ lý trên toàn quốc.
Thời gian: 18:30~20:00 2/12
Có cả lịch giao lưu các ngày khác.
Chi tiết vui lòng tham khảo trang sau:
https://jicwels.or.jp/fcw/?page_id=14450
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.