THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

TƯ VẤN PHÁP LÝ QUA ĐIỆN THOẠI

2020.11.12

Luật sư sẽ tư vấn pháp lý cho bạn qua điện thoại.
Hãy điền vào form đăng ký và gửi tới Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima. Xem tờ rơi để biết thêm chi tiết.
Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
E-mail : ask@worldvillage.org
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.