THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】Ban tư vấn trung tâm hỗ trợ người nước ngoài

2020.09.23

Người nước ngoài gặp khó khăn vì sự ảnh hưởng của dịch corona có thể gọi điện tới đường dây nóng dưới đây để được trợ giúp.
Miễn phí gọi điện thoại
Thứ 2 đến thứ 6 từ 09:00~17:00
Số điện thoại: 0120-76-2029

<a href="http://www.moj.go.jp/content/001327607.pdf">Ban tư vấn</a>
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.