THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

【COVID-19】 Tiền trợ cấp nghỉ phép cho lao động nước ngoài

2020.08.22

Những người tạm nghỉ việc do nhiễm dịch Corona sẽ được nhận một khoản tiền trợ cấp.
Chi tiết vui lòng xem dưới đây.

<a href="https://www.otit.go.jp/files/user/docs/200721-3.pdf">Trang chủ của Bộ Lao động.</a>
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.