THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Chú ý sốc nhiệt cảm nắng

2020.08.19

Mùa hè ở Nhật có độ ẩm cao nên hay dẫn đến sốc nhiệt cảm nắng. Mọi người phải đeo khẩu trang để phòng chống sự lây lan của dịch Corona nữa nên càng phải chú ý cẩn thận hơn.

<a href="https://www.otit.go.jp/heatstroke/">Cơ quan quản lý Thực tập sinh nước ngoài “Phòng tránh cảm nắng”</a>
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.