THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

CẢNH BÁO MƯA LŨ

2020.07.28

Thời điểm này Nhật bản thường xảy ra những trận mưa lớn làm cho nước sông dâng cao và sụt lở núi. Nếu thấy nguy hiểm các bạn hãy tránh xa để an toàn tính mạng.
Có trang web câp nhật tình hình mới nhất bằng tiếng nước ngoài như sau:
Tiếng Nhật đơn giả
Tiếng Anh
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.