THÔNG BÁO

  1. HOME
  2. THÔNG BÁO

Lựa chọn ngôn ngữ

Tài liệu hướng dẫn An toàn với động đất và sóng thần

2020.07.04

Cục khí tượng thuỷ văn vừa phát hành tài liệu giải thích bằng hình ảnh sinh động dễ hiểu về động đất và sóng thần.

<a href="https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/eqtsunami_guidance/eqtsunami_guidance_en.pdf">Bản tiếng Anh</a>
<a href="https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/eqtsunami_guidance/eqtsunami_guidance_jp.pdf">Bản tiếng Nhật </a>
(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.