VỀ FIA

  1. HOME
  2. VỀ FIA

Thông tin về Hiệp hội giao lưu quốc tế Tỉnh Fukushima

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima đang nỗ lực để thúc đẩy hoạt động giao lưu quốc tế của công dân tỉnh nhà, nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trên khắp thế giới và giúp công dân trong tỉnh có một môi trường sống sinh động phong phú.

FIAの概要

Tên chính thức Tổ chức công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
Người đại diện Chủ tịch Konno Toshio
Địa chỉ Tầng 2 toà nhà Funabacho Văn phòng tỉnh Fukushima, Số 2-1 Funabacho, TP Fukushima, tỉnh Fukushima.
Ngày thành lập Ngày 01/11/ 1988 (Năm Chiêu Hoà 63)
Vốn thành lập 625,412,468 yên
(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.