Pagtatrabaho

  1. HOME
  2. Pagtatrabaho

Pagtatrabaho

1.Paki tsek ang residence card

Hindi maaaring magtrabaho ang pumunta ng bansang Hapon para mag sightseeing, visiting relatives at walang resident card.
Kahit na may residence card ang isang dayuhan depende sa「visa status」 kung pupuwede siyang magtrabaho o hindi.

(1)Kapag ang visa status ay 「Permanent Visa」「Asawa ng Permanent Resident」「Asawa ng Hapon」「Long-term Resident」

Puwedeng magtrabaho

(2)Kapag ang visa status ay 「Cultural Activity」「Short-term visitor」「Foreign Student」「Trainee」「Dependent」

Hindi pinapayagang magtrabaho
Kung gustong maghanap ng trabaho ay kumuha ng「Applying for Certificate of Authorized Employment 」 at ipasa sa Immigration Bureau para humingi ng permission.

(3)Maliban sa naka sulat sa (1) (2)

Ang mga nakasulat sa resident card ay puwedeng magtrabaho.
Kung gustong magtrabaho ng iba ay kumuha ng「Applying for Certificate of Authorized Employment 」 at ipasa sa Immigration Bureau para humingi ng permission.

(4)Applying Certificate for Authorized Emplyoment

Makakakuha ng permission sa Immigration Administration Burea. Kung ano ang nakasulat na trabaho at oras ang siyang puwedeng mapasukan.

2.Paghahanap ng trabaho.

Sa bansang Hapon ay mayroong public institution na tinatawag na「Hello Work」tumutulong para makahanap ng trabaho.
Mayroong 「Hello Work」sa lahat ng lunsod at sa Tomioka town, Minami-Aizu town
Libre ang pagkonsulta at pagbibigay ng sangguni

3.Patakaran sa pagtatrabaho

Sa bansang Hapon may iba't ibang uri ng patakaran para protektahan ang nagtatrabaho.
Halimbawa, sa bawat prepektura ang minimum wage sa oras ay sigurado na.
At saka, may limitasyon din sa oras ng pag o-overtime sa trabaho.

4.Kontrata pagka magtatrabaho

Pag pumirma ng kontrata ang employee at ang employer ay magkakaroon ng koneksyon. Bago pumirma ng kontrata ay kinakailangang siyasatin ang mga nilalaman nito. Halimbawa,

  • Employment period, oras ng pagtatrabaho, pahinga kung ano ang patakaran.
  • kung magkano ang suweldo at kung papaano ang paraan ng pagbabayad.
  • Kung papaano ang patakaran sa health insurance, welfare pension insurance, employment insurance, labor insurance

Karagdagan dito,komunsulta kung may suliranin o mayroong hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Paki tsek po at puwede din mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.