Pag papasigla sa Fukushima

  1. HOME
  2. Pag papasigla sa Fukushima
  3. Link impormasyon para sa pagpapasigla

Makakakuha ng impormasyon tungkol sa naganap na malakas na lindol sa Silangang parte ng Hapon at sa naganap na pagsabog ng Planta ng Dai-ichi Nukleyar sa site nanakasulat sa ibaba.

1. Fukushima Revitalization Station

Malalaman ang mga gawa ng mga taong sumusuporta sa sitwasyon ng nuclear power plant at ang paglilinis ng mga delikadong substansya, suporta sa mga nagsilikas, at ang mga nagsisikap na ipaabot sa madla na ligtas ang mga pagkain ng Fukushima kaya walang dapat ipag-alala.

May pahina sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Aleman, Pranses, Italiano, Espanyol, Portugese, Thai.

2. Mapa ng Sukat ng Radyoaktibo ng Prepektura ng Fukushima

Resulta ng sukat sa pamamagitan ng monitoring post ay puwedeng mapanood( sukat sa real-time)

May pahina sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, at Koreano

3. Impormasyon sa Pagmomonitor ng mgaProdukto ng Prepektura ng Fukushima sa Agrikultura,Pangkagubatan,Palaisdaan・Naprosesong produkto・Pagkain

Ang mga resulta ng inspeksyon sa kalamnan ng radyoaktibo ng Agrikultura,Pangkagubatan at Palaisdaan ng Prepektura ng Fukushima ay puwedeng tingnan sa website na ito.

May pahina sa wikang Hapon, Intsik, Italyano, Koreano

4. Ministry of the Environment Decontamination Information Site

Ipinapahayag dito ang sitwasyon ng pag decontamination, ang pag-alis ng radyoaktib na nakalabas sa kapaligiran at kung papaano pangalagaan ang mga lupang tinanggal noong maganap ang aksidente sa Tokyo Electric Power Company Daiichi Nuclear Power Plant.

May pahina sa wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano at Pranses

5. Q&A tungkol sa Radyasyon ・Radyoaktibo

Radyasyon at kalusugan ang tungkol dito ay sinikap ng Atomic Bomb Disease Institute Nagasaki University homepage na maipaliwanag sa madaling maintindihang pananalita. May pahina din ito sa wikang Hapon at Ingles.

6. Pananaw ng mga dayuhang residente tungkol sa naganap namalakas na lindol sa Silangang bahagi ng Hapon・aksidenteng naganap sa Planta ng Nukleyar FIA talaan ng mga aktibidad

Ang pinagsama-samang resulta ng survey mula sa 100 katao mga dayuhang residente at kung papaano gumalaw ang FIA matapos maganap ang malakas na lindol ay nakatala dito.

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.