Pag papasigla sa Fukushima

Ang Pandaigdigang Asusasyon ng Prepektura ng Fukushima ay ipinakikilala ang Fukushima sa iba’t ibang wika sa tulong ng “Now” sa pamamagitan ng pag tatala ng mga tinig ng mga banyagang residente ng Fukushima, ang kani-kanilang pagsisikap para makabangon matapos maganap ang sakuna sa pamamagitan ng palitang panginternasyonal o pagsisikap ng iba’t ibang organisasyon.

Vol.12

■Tinig mula sa Fukushima

Sa pamamagitan ng Tono Washi ay pasiglain ang Fukushima Sylvia Gallagher(Galing ng New Zealand・Wellington at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Iwaki)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Yoga sa wikang Intsik (Lunsod ng Aizu-Wakamatsu)
 • ・Rwanda Photo Exhibition sa lunsod ng Fukushima
 • ・Klase ng wikang Hapon Bagong Taong party sa lunsod ng Fukushima

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station

Vol.11

■Tinig mula sa Fukushima

Pansinin ang pagkakaiba ng loob ng kulay abo
Miss Heesook Yang(ipinanganak sa Korea・ kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Tawagin ang mga mamamayan sa pamamagitan ng African Drum (lunsod ng Fukushima)
 • ・Emergency Drill, paghahanda para sa Olympic (Nihonmatsu)
 • ・Pandaigdigang pagpapalitan at araw ng paligsahan sa lunsod ng Tamura

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.10

■Tinig mula sa Fukushima

Si Mr. Steve Terada para ipahayag sa buong mundo ang kalagayan ng pag babagong naganap sa Fukushima
(ipinanganak sa Hawaii Honolulu・kasalukuyang naninirahan sa Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Aktibong pagsali ng mga banyagang mamamayan(lunsod ng Fukushima)
 • ・Magkakaroon ng ebento para panatilihin at pahalagahan ang mga lokal na ari-arian(lunsod ng Aizu-wakamatsu)
 • ・Karanasan sa pag gawa ng soba(Lunsod ng Iwaki)

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.9

■Tinig mula sa Fukushima

Mr. Simon Essler (Bansang Alemanya)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Pagbisita sa lugar na sakop ng sakuna ng Palestinian Authority Workers
 • ・Mapalalim ang pang-unawa tungkol sa sariling Roots(pinanggalingan)
 • ・Dalawang oras na trip sa buong mundo! Ang susunod na destinasyon ay England!

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Edisyon ng Ika-talumpung taong Anibersaryo Vol.8

■Tinig mula sa Fukushima

Lilian Takahashi (kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Soma).

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Boluntaryang aktibidad ng Ingles na mga guro
 • ・Magsasakang Trainee tungo sa kanyang pangarap
 • ・Ang gusto kong Fukushima
 • ・Ipahayad sa buong mundo ang aking Fukushima
 • ・Sumali ako sa emergency drill
 • ・Progreso ng mga dayuhang naninirahan sa prepektura ng fukushima

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.7

■Tinig mula sa Fukushima

Naomi Oyai (nakatira sa lunsod ng Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Ginanap ang malupit na labanan ng「Japan America Softball match」sa Azuma Stadium bilang paunang laro para sa nalalapit na Tokyo Olympic
 • ・Pagsasanay ng kabataan ng Amerika sa Tradisyonal na Kultura ng Aizu
 • ・Ang pag gawa ng ponderosa cake sa wikang Ingles!

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.6

■Tinig mula sa Fukushima

Francis Amimo Akoti (galing ng Kenya at kasalukuyang naninirahan sa Nihonmatsu)
Yabaka Tiranun (galing Thailand at kasalukuyang naninirahan sa lunsod ng Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Pagpapakilala ng Kultura ng Intsik sa pamamagitan ng pambahay na lutong pagkain
 • ・Sa wakas ay nagawa na rin ang sake na inumpisan sa pagtatanim ng palay
 • ・Mapag-alaman sa pamamagitan ng karanasan ang ka salukuyang kalagayan ng Fukushima

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.5

■Tinig mula sa Fukushima

Phan Van Thanh ( galing Vietnam at kasalukuyang naninirahan sa Aizuwakamatsu)
Jennifer Bishop ( naninirahan sa lunsod ng Date, galing Amerika)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Ang・Feista sa Iizaka
 • ・Ang「England Garden 」sa lunsod ng Motomiya ay nag open
 • ・Ang Junior High School Student ng Malaysia ay pumunta sa Nakajima Village Fukushima

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

Vol.4

■Tinig mula sa Fukushima

Sonia Naomi Arai (galing Brazil, kasalukuyang naninirahan sa Aizu-Wakamatsu)
Christina Iwasawa (mula Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Shirakawa)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Magkaroon ng kaalaman tungkol sa kalagayan ng Fukushima ngayon sa pamamagitan ng karanasan sa Commutan Fukushima
 • ・Palitang Kultura sa Vietnam, Banyagang pag-aaral ng estudyante
 • ・Bon Dance Amerikano ang nagsayaw na ang angkan ay Fukushima

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

■Impormasyon ng FIA

Vol.3

■Tinig mula sa Fukushima

Josefina Kudo (galing Filipina na naninirahan sa lunsod ng Koreyama)
Mercedes Clewis(galing Amerika at nakatira sa lunsod ng Fukushima)

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Ang pag tanggap sa Central and South America Immigrant Children
 • ・Nag sagawa ng PR sa facebook ang Fukushima para sa Thailand
 • ・Pag-aaral ng mga importanteng salita sa oras ng kagipitan sa wikang Hapon

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

■Impormasyon ng FIA

Vol.2

■Tinig mula sa Fukushima

Zoe Vincent
Ben Sreynich

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Pag tanggap ng JICA sa mga trainees para mag training「para sa promosyon ng opisina ng mga may kapansanan sa katawan sa pamamagitan ng sports」
 • ・China Rakuyo City Gunseigeijutsudan「Interchange Concert ng mamamayan ng Fukushima」
 • ・Lecture ng wikang Hapon na malaki ang maitutulong para sa mga dayunan

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

■Impormasyon ng FIA

Vol.1

■Tinig mula sa Fukushima

Tatsuho Sai
ahmi Ismail

■Senaryo ng Fukushima

 • ・Estudyante ng India para sa pagsisiyasat ng lunsod ng Iwaki
 • ・Aizu-Wakamatsu International Association 20th Anniversary
 • ・ET Program ang bagong mga dayuhan assistant language teacher ay dumating

■Wika para sa impormasyon ng pamumumbalik portal site「Fukushima Restoration Station」

■Impormasyon ng FIA

Mula taon ng 2011 hanggang taon ng 2016 ay ipinaabot na may pamagat na「Hawak Kamay」

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.