Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Salitang Hapon sa oras ng kapahamakan

Sa oras ng kapahamakan, maaring hindi kaagad maipapahayag ang impormasyon sa iba’t ibang wika. Kaya makabubuting isaulo din ang impormasyon sa wikang Hapon dahil malaki ang maitutulong nito.
Halimbawa,

Wikang Hapon Pag bigkas Kahulugan
避難 Hinan: (Paglikas)  Paglipat sa ibang lugar
避難所 Hinan jo: (Evacuation Shelter) lugar na takbuhan ng nagsilikas
地震 Jishin: (Lindol) Pagyanig ng lupa
余震 Yoshin: (Aftershocks) Mahinang lindol matapos maganap ang malakas lindol
津波 Tsunami: (Mataas na alon) Mataas na alon sanhi ng lindol
高台 Takadai: (Burol) Mataas na lugar
台風 Taifu: (Bagyo) Pag-ihip ng napakalakas na hangin at pagpatak ng napakalakas na ulan
洪水 Kozui: (Pagbaha) Pag-apaw ng tubig ng ilog
土砂崩れ Doshakuzure: (Landslide) Pagkatibag ng bundok
竜巻 Tatsumaki (Buhawi) Umiikot at napakalakas na bugso ng hangin
助けてください Tasukete kudasai: (Tulungan nyo ako.) Salita ng nangangailangan ng tulong
(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.