Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Salitang Hapon sa oras ng kapahamakan

Sa oras ng kapahamakan, maaring hindi kaagad maipapahayag ang impormasyon sa iba’t ibang wika. Kaya makabubuting isaulo din ang impormasyon sa wikang Hapon dahil malaki ang maitutulong nito.
Halimbawa,

Wikang Hapon Pag bigkas Kahulugan
避難 Hinan: (Paglikas)  Paglipat sa ibang lugar
避難所 Hinan jo: (Evacuation Shelter) lugar na takbuhan ng nagsilikas
地震 Jishin: (Lindol) Pagyanig ng lupa
余震 Yoshin: (Aftershocks) Mahinang lindol matapos maganap ang malakas lindol
津波 Tsunami: (Mataas na alon) Mataas na alon sanhi ng lindol
高台 Takadai: (Burol) Mataas na lugar
台風 Taifu: (Bagyo) Pag-ihip ng napakalakas na hangin at pagpatak ng napakalakas na ulan
洪水 Kozui: (Pagbaha) Pag-apaw ng tubig ng ilog
土砂崩れ Doshakuzure: (Landslide) Pagkatibag ng bundok
竜巻 Tatsumaki (Buhawi) Umiikot at napakalakas na bugso ng hangin
助けてください Tasukete kudasai: (Tulungan nyo ako.) Salita ng nangangailangan ng tulong

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.