Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Mag-aral tungkol sa pag-iwas sa kapahamakan

Stay Safe with NHK WORLD-JAPAN(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/special/staysafe/

Video sa iba’t ibang wika ng pag-iwas sa pakahamakan 「Lindol!Ano ang dapat mong gagawin?」(Sendai Tourism International Association)

http://int.sentia-sendai.jp/blog/j/j-1650/

「Protektahan natin ang ating sarili mula sa sakuna~Ngayon、naihanda na ang mga nilalaman na gusto naming ipaabot sa inyo ~」(Meteorological Agency)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/fukyu_portal/index.html

「Makatutulong na impormasyon sa pag-iwas sa kapahamakan at sa oras ng sakuna」(Tokyo International Communication Committee)

https://www.tokyo-icc.jp/information/howto.html

「Manwal ng pag-iwas sa kapahamakan」(Fire and Disaster Management Agency)

https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html

「Tiwala sa sarili kapag lumindol」(Firefighting Disaster Prevention Science Center)

https://www.bousai-kensyu.com/knowhow/pamphlet01/

Pag-iwas sa Kapahamakan Guidebook Fukushima 「Sonaeru Fukushima Note(Prepektura ng Fukushima)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010a/sonafukunote.html

Prepektura ng Fukushima Fukushima Pag-iwas sa Kapahamakan Web-site 「Maghanda para sa kalamidad(Prepektura ng Fukushima)

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/list692.html

Impormasyon ng pamumuhay sa iba’t ibang wika 「Kinakailangang oras・Oras ng sakuna(Council of Local Authorities for International Relations)

http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/p/index.html

「Guidebook para sa pamumuhay・trabaho」(Ministri ng Katarungan)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.