Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Mag-ipon ng impormasyon

Kumuha ng tamang impormasyon mula sa gobyerno sa pamamagitan ng web site, telebesyon, appli na gawa sa iba’t ibang wika.

Impormasyon ng panahon

Stay Safe with NHK World-Japan

Appli ng balita

Safety tips

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.