Paghahanda sa oras ng kapahamakan

  1. HOME
  2. Bago maganap ang kapahamakan
  3. Mag-ipon ng impormasyon

Kumuha ng tamang impormasyon mula sa gobyerno sa pamamagitan ng web site, telebesyon, appli na gawa sa iba’t ibang wika.

Impormasyon ng panahon

Stay Safe with NHK World-Japan

Appli ng balita

Safety tips

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, araw ng pangilin, kapistahan ng bagong taon)

(c)2019 Fukushima International Association. All right reserved.