Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Maaari ng mag online aplikasyon para sa pagproproseso ng residence card

2022.04.06

Ang dayuhang residente na mayroong my number card ay maaaring sa online mag proseso ng aplikasyon para sa residence card.Maliban sa may status of residence ng「Diplomat」at 「temporary visitor」ang lahat ng status of residence ay maaari ng sa online mag proseso.
Paki tsek po ang URL sa ibaba
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/onlineshinsei.html

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.