Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Isasagawa ang Hotline ng isang araw na konsultasyon tungkol sa diborsyo para sa mga dayuhan

2022.01.26

Isasagawa ng samahan ng mga abogado ng Osaka ang konsultasyon tungkol sa diborsyo para sa mga dayuhan.Magkakaroon ng oportunidad na makipag-usap sa mga espesyalistang abogado,libre ang konsultasyon.
Pananatilihing lihim ang mga mapag-uusapan.
Petsa: Pebrero 19,2022 (Sabado)
Oras: alas 10:30 ~ alas 4:30 p.m.
Telepono: 06-6366-2021  ※ Ang tel.no ay magagamit sa araw lang na
ito, hindi na kailangan ang reserbasyon.
Interview・maaari ding kumonsulta sa pamamagitan ng ZOOM.
※ Mangyaring magpareserba ng maaga.
Paki tsek nalang ang flyers tungkol sa wikang may tagasalin・ at sa mga detalye.

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.