Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Site ng impormasyon suporta para sa pagpapalaki ng mga kabataang may roots ng banyagang bansa

2021.12.11

Ang pagpapalaki ng bata ay mahirap.
Ang naipong impormasyon para sa pagpapalaki ng bata na may iba’t ibang wika ay
ang site sa ibaba.
Maaaring mapagsanggunian。
http://ecdsuishin.com/index.html

Sa QR code ng flyers ay, maaaring dumiretso sa pag access sa iba’t ibang wika

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.