Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Maaring kumonsulta kapag magka problema sa diskriminasyon sa salita at pag-uugali

2021.12.04

Sa Ministry of Justice ay maaring kumonsulta tungkol sa diskriminasyon sa salita at pag-uugali bilang human rights violation.
Sa pamamagitan ng telepono o kaya mail ay tumatanggap ng konsultasyon pati na ng mga dayuhan.

Human Rights Counseling Services in Foreign Languages dial
☎0570-090911
Foreign language internet human rights counseling
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html#01
Para sa detalye paki bisita ng HP ng Ministry of Justice
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2022 Fukushima International Association. All right reserved.